Se obeta zmanjšanje agencijskega dela?

V zadnjih letih narašča število agencijskih delavcev v industrijsko intenzivnih panogah. Velikokrat se pojavi izgovor, da je vzrok sezonsko delo, kljub dejstvu, da v Sloveniji poznamo delo za določen čas. Trenutno je v Sloveniji izjemno veliko število agencij za posredovanje dela, tudi kvote so precej visoke. Boste podprli prizadevanja za zvišanje kriterijev za pridobitev dovoljenja za podjetja, ki posredujejo delo in za znižanje % kvot dovoljenega agencijskega dela v posameznem podjetju?

Stranke, ki so na naše vprašanje odgovorile z DA: Slovenska nacionalna stranka, Socialni demokrati, Združena desnica, Zedinjena Slovenija, Zeleni Slovenije.

*Demokratična stranka upokojencev: Da, podpiramo omejevanje agencij za posredovanje dela.

*Gibanje skupaj naprej: Da, absolutno, bo pa tu potrebno veliko dela, saj so razlogi za agencije večplastni in po našem mnenju nedopustni.

*Levica: Da, že v tem mandatu smo predlagali zmanjšanje kvote agencijskih delavcev v podjetju na maksimalno 10 %, pri čemer bi se morali upoštevati tako tisti delavci, ki so v agenciji zaposleni za določen čas, kot tisti, ki so zaposleni za nedoločen čas. V okviru iste novele smo predlagali tudi povečanje pravic agencijskih delavec: tako bi v času, ko jim agencija ne zagotavlja dela, morala agencija zagotoviti vsaj 100 % minimalne plače. To bi hkrati izboljšalo položaj delavcev in podražilo agencijsko delo, zato bi se podjetja manj določala za to drugorazredno obliko zaposlovanja. Nasprotovali smo noveli ZUTD, s katero je koalicija julija lani odpravila zahtevo, da imajo tuje agencije v Sloveniji podružnico, s čimer je še olajšala njihovo delovanje v Sloveniji.

*Lista Marjana Šarca: Da, Želimo, da je na trgu omejeno število agencij, zato bomo ustvarili pogoje, ki bodo pripeljali do tega. Določene rešitve se lahko zagotovijo tudi preko različnih zadružnih modelov.

*Nova Slovenija: Da, povečati pa se mora tudi nadzor.

*Solidarnost: Da, kvote se morajo bistveno znižati (med 5 % – 10 %).

*Stranka Alenke Bratušek: Da, še najbolj pomembno pa je, da država preneha s tem načinom najemanja delovne sile za svoje storitve.

*Stranka modernega centra: Da, toda slednje je tudi odvisno od značilnosti posameznih panog.

Do vprašanja so opredelili le opisno:

Dobra država: Za odločitev o tem bomo zahtevali strokovne analize učinkov takšnih ukrepov za določene segmente gospodarstva.

Nikalni odgovor na naše vprašanje smo prejeli od:

Pirati: Ne, pridobitev dovoljenja je predvsem birokratski postopek, ki ne bo reševal problematike s strani teh agencij napotenih delavcev.

Združena levica in Sloga: Ne, zavzeli se bomo za zaprtje vseh agencij, ki posredujejo delo med zaposlovalci in zaposlenimi. Iskanje dela in posredovanje je naloga javnega Zavoda za zaposlovanje RS.

Stranke, ki na naša vprašanja sploh niso odgovorile: Slovenska ljudska stranka, Lista Bojana Požarja in Stranka za zdravo družbo.

Stališče strank GAS, SDS in SSN je bilo zapisano za vseh 12 vprašanj, zato jih pri odgovorih na naslednja vprašanja ne bomo še enkrat navajali, njihovo stališče lahko preberete pri odgovoru na vprašanje o bolniških nadomestilih in pri odgovoru na vprašanje o sistemu javnega naročanja.