IO Novica

Naslov: Vabilo na 5. sejo Izvršnega odbora Sindikata prekarcev

Spoštovane, spoštovani,

kot je v navadi našega Sindikata prekarcev, so vabila na seje IO odprta za vse člane in članice sindikata. Zato vas vabim, da se nam pridružite na 5. redni seji Izvršnega odbora Sindikata prekarcev, ki bo v četrtek, 9. novembra ob 19.00 na Dalmatinovi 4 v sejni sobi v tretjem nadstropju.

Predlagan je naslednji dnevni red:

  1. Potrditev zapisnika 4. seje IO SP
  2. Poročilo o izvedenih aktivnostih – poročilo bo predstavljeno na seji
  3. Članstvo – ustno poročilo sekretarke o članstvu in finančnem stanju SP
  4. Prenova spletne strani in potrditev paketa za prekarce – ustno poročilo predsednika
  5. Ustanavljanje sekcij in regionalnih odborov
  6. Predvidene aktivnosti s trafikanti, prevajalci in turističnimi vodniki
  7. Razno

Vljudno vabljeni,

Marko Funkl