Vsebina

Prekarno delo razumemo kot tisto delo, pri katerem delavec ali delavka v zameno za izkoriščanje na trgu delovne sile ne dobita nobenih delavskih pravic ali pa vsaj v veliko manjši meri kot redno zaposleni delavci. Gre za nov način življenja, ki prinaša nestalen urnik dela, preobremenjenost, nepredvidljive prihodke in kraj dela, lažje odpuščanje, prisilno vseživljenjsko učenje in oteženo sindikalno organiziranje. Tak način dela in življenja praktično onemogoča dolgoročno načrtovanje prihodnosti, to pa povzroča prekarnim delavcem hude materialne, zdravstvene in identitetne težave. Večino prekarnih delavcev in delavk so v prekarnost potisnile njihove okoliščine, predvsem potreba po preživetju sebe ali družine, ko drugih možnosti ni bilo. Več si lahko preberete na spletni strani.
Prekarnega dela ne smemo zamenjevati s t. i. svobodnjaštvom (freelancers), pri katerem so delavci in delavke to obliko dela in življenja izbrali sami ter zaslužijo dovolj, da lahko njihovo delo opredelimo kot dostojno.
Dostojno delo je delo, ki posamezniku in njegovi družini omogoča, da v primernem času zasluži dovolj za dostojno življenje: da lahko plača stanovanje in stroške, ki so z njim povezani, hrano, obleke, dopust, da se lahko udejstvuje v prostočasnih dejavnostih, uživa v kulturnih dogodkih ipd. Poleg dostojnega plačila koncept zajema tudi načela enakosti, dostojnosti in varnih pogojev dela. Dostojno delo je podobno opredelila tudi Mednarodna organizacija dela.