Kdo smo?

Zakaj se včlaniti v Sindikat prekarcev?

1) Zastopanje neklasičnih delavcev

Sindikat prekarcev zastopa vse tiste delavce, ki se težko prepoznate v klasičnih zaposlitvah za nedoločen čas, čeprav se prekarnost pojavlja tudi med temi, zato so dobrodošli prav vsi, ki presodijo, da je njihova zaposlitev prekarna ali jim grozi, da zdrsnejo v prekarno razmerje. Dobrodošli torej vsi prekarci med samozaposlenimi, avtorskimi in podjemnimi pogodbami, agencijskimi delavci, pogodbami za (ne)določen čas, skrajšani delovni čas, ipd.

2) Možnost vplivanja

Sindikat prekarcev ima enega od najbolj odprtih statutov med vsemi sindikati v Sloveniji. Vsak aktivni član sindikata voli predsednika sindikata, kot tudi člane izvršnega in nadzornega odbora. Aktivni člani lahko sami skličejo konferenco, ki je vrhovni organ sindikata, saj sprejema pravila (statut) in določa glavne smernice delovanja sindikata. Merila, po katerih se določa, kdo je aktivni član sindikata, vsako leto pripravi izvršni odbor, potrjujejo pa jih aktivni člani sami na konferenci.

3) Neodvisnost od političnih strank

Sindikat prekarcev je neodvisen od političnih strank, saj člani nadzornega odbora, predsednik, sekretar in ostali člani izvršnega odbora ne smejo biti člani strank. S tem se Sindikat prekarcev ograjuje od strankarskih vplivov katerekoli politične struje in zavrača instrumentalizacijo sindikalizma v njihovo korist. Člani in aktivni člani sindikata so lahko člani strank, če tako želijo.

4) Aktivna pripadnost skupnosti prekarnih delavcev

Prekarno delo nas je razbilo na male produkcijske enote, ki med sabo niso povezane. Na Sindikatu prekarcev verjamemo, da je potrebno ponovno zgraditi solidarnostne vezi med delavci. Z izobraževanji, terenskimi akcijami, pritiski in povezovanjem vedno večjega števila ljudi želimo vzpostaviti široko skupnost prekarnih delavcev z namenom, da bo začela oblikovati svojo prihodnost in poskrbela, da bi njeni posamezniki lahko bili, če tako želijo, ustvarjalni tudi na načine, ki niso vpeti v tržno logiko.