Ekipa

Izvršni odbor

Sara Kosirnik je sekretarka Sindikata prekarcev. Zadolžena je za komunikacijo s članstvom in sodelovanje z različnimi civilno-družbenimi kolektivi.
Sara je tudi aktivistka, ima večletne izkušnje z delom v nevladnih organizacijah. Trenutno je zaposlena na Območni organizaciji ZSSS v Kranju, občasno pa deluje tudi v okviru KUD Transformator, kjer se ukvarja z metodami gledališča zatiranih.
Marko Funkl je predsednik Sindikata prekarcev. Obenem je tudi dolgoletni aktivist in soustanovitelj Gibanja za dostojno delo in socialno družbo ter Prevajalske zadruge Soglasnik.
Marko je tudi samostojni podjetnik, prekarec, sicer pa profesor filozofije in ruščine.
Gregor Inkret je sociolog, komparativist, pisec, literarni kritik, sindikalist, trenutno zaposlen na Sindikatu Mladi plus, kjer vodi projekt Kažipot do dostojnega dela in počne še marsikaj drugega.
Ana Jakopič je sindikalistka, ki se je v sindikalni boj vključila že med študijem prava, ko se je pridružila migrantski pisarni ZSSS, kjer je bila kasneje tudi zaposlena. Danes kot sekretarka vodi dva sindikata pod okriljem ZSSS in sicer Sindikat državnih organov Slovenije(SDOS) in Sindikat delavcev v vzgoji, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti (VIR).
Gaber Aleš se za delavski boj zanima od udeležbe stavke izkoriščanih IPS delavcev v Luki Koper leta 2011. Politično se je formiral z Zasedbo Filozofske fakultete FF UL leta 2011 – 2012. Prvenstveno se ukvarja s spremembami v izobraževalnem sistemu, ki pripravljajo posameznika na prekarnost.

Nadzorni odbor

Borut Brezar pomaga pri organizaciji terenskih akcij in sodeluje pri oblikovanju stališč do pomembnih vsebinskih vprašanj prekariata.
Borut je diplomirani sociolog in zgodovinar, zaključuje pa magistrski študij zgodovine.
Matej Jemec je pravnik, sindikalist in aktivist za delavske pravice. Zaposlen je na Območni organizaciji ZSSS v Kranju.
Anja Pucer sodeluje pri organizaciji in vodenju zagovorniških dogodkov. Po izobrazbi je diplomirana novinarka, zaključuje drugo stopnjo novinarskega študija. Trenutno je zaposlena kot spletna urednica.