Za boljše informiranje bodočih s.p.-jev!

V državi so v zadnjih letih v porastu programi podjetništva na različnih ravneh, s finančno soudeležbo države. Podpiranje podjetništva je v določenem segmentu potrebno, po drugi strani pa želimo, da se ob tovrstnih programih pojavijo tudi informacije o spoštovanju zakonodaje, o prednostih plačevanja davkov in prispevkov, o pomenu socialne države in o nevarnostih, na katere lahko bodoči podjetniki naletijo. Boste v naslednjem mandatu podprli pobude za oblikovanje tovrstnih programov in finančnih spodbud, ki bi bodočim podjetnikom dale bolj celostno zavedanje katere so pravice in dolžnosti samostojnih podjetnikov?

Stranke, ki so odgovorile z DA: Demokratična stranka upokojencev, Lista Marjana Šarca, Socialni demokrati, Slovenska nacionalna stranka, Solidarnost, Stranka Alenke Bratušek, Stranka modernega centra, Združena desnica, Zedinjena Slovenija, Zeleni Slovenije.

*Dobra država: Načeloma da, to je zelo povezano z našim prejšnjim odgovorom, podjetništvo samo po sebi ni problematično, gre za izredno fleksibilen in agilen del gospodarstva, problem so anomalije in v določeni meri neznanje, ignoriranje pomena varčevanja za prihodnost, ki lahko vpliva na socialni status podjetnikov.

*Levica: Da, seveda pa ne bomo spodbujali s.p.-izacije z različnimi subvencijami, ki v končni instanci služijo kapitalu, s tem ko znižujejo stroške delovne sile. Radi bi izkoreninili prisilne s.p.-je. Delavcem, ki jih podjetja angažirajo na ta način (ekonomsko odvisne osebe), bi zagotovili redno zaposlitev. Status s.p.-ja bi torej imeli obrtniki in podjetniki ter t. i. freelancerji, se pravi delavci v svobodnih poklicih, ki so dejansko samostojni in niso odvisni od enega ali dveh naročnikov.

*Pirati: Da, to bi moral biti obvezni sestavni del pred odprtjem SP, ki bi ga izvajal zavod za zaposlovanje (preko napotitve).

*Združena levica in Sloga: Da, država lahko kapitalsko pomaga predvsem pri zagonu podjetij, pri čemer mora biti vložek lastniški, prejemniki pa se morajo zavezati določenim pravilom (višina plač, prepoved poslovanja z davčnimi oazami ali povezanimi podjetji,…). Kasneje se lahko država iz podjetja tudi umakne in delež proda, kar je odvisno od poslovanja podjetja. Nismo za to, da se prodajajo podjetja, ki prinašajo dobičke.

Stranka, ki ni odgovorila z da ali z ne:

Nova Slovenija: NSi je za olajšave in ne subvencije. To zavedanje bi pri podjetnikih krepili z olajšavami.

Stranke, ki na naša vprašanja sploh niso odgovorile: Slovenska ljudska stranka, Lista Bojana Požarja, Stranka za zdravo družbo in Stranka skupaj naprej.

Stališče strank GAS, SDS in SSN je bilo zapisano za vseh 12 vprašanj, zato jih pri odgovorih na naslednja vprašanja ne bomo še enkrat navajali, njihovo stališče lahko preberete pri odgovoru na vprašanje o bolniških nadomestilih in pri odgovoru na vprašanje o sistemu javnega naročanja.