Kdo si želi močno socialno državo?

Menimo, da je socialna država za prihodnost Slovencev in Slovenk izjemnega pomena. S tem pa tudi enakovreden dostop do socialne države za vse delavke in delavce. Podpiramo socialno-demokratski tip socialne države, ki temelji na solidarnosti in ne liberalno-konzervativnega, kakršnega v praksi promovirajo vsi ministri za delo v RS v zadnjih petih vladah. Je v interesu vaše stranke močna socialna država, ki ohranja javno in vsem dostopno zdravstvo, pokojnine, socialno varnost in pravico vseh do brezplačne izobrazbe?

Stranke ki so na naše vprašanje odgovorile z DA: Lista Marjana Šarca, Slovenska nacionalna stranka, Socialni demokrati, Solidarnost, Stranka Alenke Bratušek, Stranka modernega centra, Združena desnica, Združena levica in Sloga, Zedinjena Slovenija, Zeleni Slovenije.

*Demokratična stranka upokojencev: Da, socialna država je za nas svetinja, zato jo je treba absolutno zaščititi.

*Dobra država: Da, pri čemer je potrebno zagotoviti večjo učinkovitost in transparentnejšo porabo javnega denarja, na številnih področjih, kjer je to smiselno, pa javne storitve ustrezno dopolnjevati z zasebnimi storitvami, pri čemer pa je temelj vsega jasna razmejitev med javnim in zasebnim.

*Levica: Da. Ne gre za interes naše stranke, ampak za interes ljudi. V nasprotju s tem, v kar nas prepričujejo prevladujoči mediji, Slovenija namreč za socialno zaščito porabi precej manj (16,7 % BDP) od povprečja EU (19,1 %) in bistveno manj od držav, kot je Avstrija (21,6 %). (Najmanj praviloma porabijo prav države, ki so najmanj razvite in imajo najvišjo stopnjo revščine.) Višji izdatki za socialno državo so torej nujni za zajezitev revščine, hkrati pa koristni za vsesplošni razvoj družbe.

*Pirati: Da, to je imperativ in od tega ne odstopamo.

Stranka, ki ni odgovorila z da ali z ne:

Nova Slovenija: Zavzemamo se za socialno tržno gospodarstvo. Enake izhodiščne možnosti za vse. Javno in vsem dostopno zdravstvo brez čakalnih vrst, dostojne pokojnine (najnižja pokojnina nad pragom revščine – 617 EUR), učinkoviti ukrepi socialne politike, od socialne politike ločeni ukrepi družinske politike in sodoben izobraževalni sistem, ki bo mladim pomagal razvijati kompetence za uporabo osvojenih znanj in veščin v različnih razmerah na prožen in ustvarjalen način.

Stranke, ki na naša vprašanja sploh niso odgovorile: Slovenska ljudska stranka, Lista Bojana Požarja, Stranka za zdravo družbo in Stranka skupaj naprej.

Stališče strank GAS, SDS in SSN je bilo zapisano za vseh 12 vprašanj, zato jih pri odgovorih na naslednja vprašanja ne bomo še enkrat navajali, njihovo stališče lahko preberete pri odgovoru na vprašanje o bolniških nadomestilih in pri odgovoru na vprašanje o sistemu javnega naročanja.