Nočemo sistema javnega naročanja, ki spodbuja prekarnost!

Z višino urne postavke in prekarnostjo je povezan tudi socialni dumping, ki ga sistemsko izvaja država. Sistem javnega naročanja spodbuja najnižje ponudbe, kjer za različne izvajalce na koncu storitev po dumpinških cenah opravljajo samostojni podjetniki. Prizadevamo si, da bi za potrebe javnega naročanja upoštevali cenike, ki jih lahko skupaj določimo s panožnimi društvi in zbornicami, da ne bi država sistemsko izkoriščala prekarnih delavcev. Boste v parlamentu podprli spremembo sistema javnega naročanja, ki mora temeljiti na dostojnem plačilu izvajalcev?

Stranke, ki so na naše vprašanje odgovorile z DA: Demokratična stranka upokojencev, Lista Marjana Šarca, Nova Slovenija, Slovenska nacionalna stranka, Solidarnost, Stranka modernega centra, Združena desnica, Združena levica in Sloga, Zedinjena Slovenija in Zeleni Slovenije. 

*Dobra država: Da, podprli bomo spremembe v javnem naročanju, ampak ne samo zaradi navedenih težav, sistem je na splošno neučinkovit, omogoča različne koruptivne prakse in premajhno odgovornost vodilnih, veliki problemi so tudi na področju naročanja lokalne, zdrave hrane v javnih zavodih, namesto poceni uvoženih nadomestkov sumljive kakovosti.

*Levica: Da, za varovalke proti socialnemu dampingu smo si prizadevali že v tem mandatu, ko se je spreminjal Zakon o javnem naročanju. Zavzeli smo se za to, da cena ne bi bila edino merilo, da kršitelji delavskih pravic ne bi smeli dobiti javnih naročil ipd.

*Pirati: Da, ZJN sicer danes že omogoča postavitev teh kriterijev a se le redko uporabljajo. Potrebno je za naročanje storitev obvezati naročnika, da je to obvezna sestavina naročila.

*Socialni demokrati: Da, Socialni demokrati zagovarjamo, da sistem javnega naročanja ne sme voditi v tekmovanje za najnižjo možno ceno med izvajalci, saj lahko to posledično predstavlja nevarnost, da bo izvajalec kršil pravice delavcev – vsakomur mora biti zagotovljeno dostojno delo in drugačen način javnega naročanja lahko predstavlja enega izmed pomembnih ukrepov preprečevanja dumpinških cen, ki jih posledično plačajo delavci.

Stranka, ki je odgovorila opisno in se ni opredelila z da ali z ne:

Stranka Alenke Bratušek: V sistemu javnih naročil najnižja cena ne bi smela biti glavni kriterij izbora in obvezno bi z državo in ostalimi osebami javnega prava lahko sodelovali samo izvajalci, ki imajo plačane davke in druge javne dajatve in poplačane svoje morebitne izvajalce.

Stranke, ki na naša vprašanja sploh niso odgovorile: Slovenska ljudska stranka, Lista Bojana Požarja, Stranka za zdravo družbo in Stranka skupaj naprej.

Gospodarsko aktivna stranka nam je v odgovor poslala celoten program, ki ga lahko najdete na tej povezavi.

**Stališče strank SDS in SSN je bilo zapisano za vseh 12 vprašanj, zato jih pri odgovorih na naslednja vprašanja ne bomo še enkrat navajali, njihovo stališče lahko preberete na tej povezavi.