Konec prisilne espeizacije?

Slovenija je ena od držav EU, kjer najhitreje raste število samostojnih podjetnikov. Vse več je takšnih v prikritih delovnih razmerjih in vse več je takšnih, ki bi bili raje zaposleni, kot delo opravljali kot samostojni podjetniki. Boste v svojem delovanju podpirali spodbujanje espeizacije v prihodnjih štirih letih?

Stranke, ki so na naše vprašanje odgovorile z NE: Lista Marjana Šarca, Slovenska nacionalna stranka, Solidarnost, Stranka modernega centra, Združena levica in Sloga, Zedinjena Slovenija in Zeleni Slovenije.

*Demokratična stranka upokojencev: Ne, najbolj sporna oblika prekarnega dela se nam zdi prav espeizacija, saj ima vse elemente rednega delovnega razmerja. Gre za grobo izigravanje zakonodaje oz. za kršenje le-te.

*Dobra država: Ne, poleg drugih oblik prekarnega dela nenadzorovana »espeizacija« pomeni veliko nevarnost za socialni status ljudi, ki pogosto že v svojem aktivnem obdobju živijo na meji revščine. V bistvu ustvarjamo armado revežev, ki bodo prejemali izredno nizke pokojnine, kar bo ob demografskih trendih ustvarjalo ogromne pritiske na socialni sistem države in javne finance, to težavo, ki jo vsi ignorirajo in prenašajo v nedefinirano prihodnost, bo potrebno začeti reševati takoj, najprej z poostrenim nadzorom, zatem pa še s sistemskimi rešitvami na tem področju)

*Levica: Ne, Prizadevali si bomo za preobrazbo prisilnih s.p.-jev v redne zaposlitve, in sicer s spremembo definicije delovnega razmerja in okrepitvijo nadzora IRSD. (Gl. odgovora 2 in 3.)

*Pirati: Ne, v izogib prekarnosti in izkoriščanja je predvsem potrebno jasno in točno definirati kaj je SP in za kake namene se uporablja.

*Socialni demokrati: Ne, socialni demokrati bomo z ukrepi aktivne politike zaposlovanja spodbujali zgolj zaposlovanje za nedoločen čas.

*Stranka Alenke Bratušek: Ne, spodbujali bomo zaposlovanje namesto zgolj »najemanja« delavcev.

*Združena levica in Sloga: Absolutno ne. Zavzeli se bomo za takojšnjo prepoved prekarnega dela (zaposlitev delavca na podlagi pogodb civilnega prava – pogodba preko samostojnega podjetja – s.p.,  za opravljanje dela, kakršno je značilno za redno delovno razmerje) in atipičnih oblik dela (začasna zaposlitev in najemanje agencijskih delavcev), dela na črno in socialnega dampinga (tuji delavci delajo za izredno nizke plače, s tem pa znižujejo ceno dela slovenskim državljanom in selitev proizvodnje v države z nižjimi plačami in nizkimi socialnimi standardi).

Stranka, ki ni odgovorila z Da ali z NE:

Nova Slovenija: Spodbujali bomo svobodno gospodarsko pobudo.

Stranka, ki je odgovorila z NE:

Združena desnica.

Stranke, ki na naša vprašanja sploh niso odgovorile: Slovenska ljudska stranka, Lista Bojana Požarja, Stranka za zdravo družbo in Stranka skupaj naprej.

Stališče strank GAS, SDS in SSN je bilo zapisano za vseh 12 vprašanj, zato jih pri odgovorih na naslednja vprašanja ne bomo še enkrat navajali, njihovo stališče lahko preberete pri odgovoru na vprašanje o bolniških nadomestilih in pri odgovoru na vprašanje o sistemu javnega naročanja.