Ali bomo dobili minimalno urno postavko?

Poleg prikritih delovnih razmerij, v Sindikatu prekarcev in na Gibanju za dostojno delo in socialno družbo že dlje časa opozarjamo na neustrezna plačila za prekarne delavce. Predvsem v primeru prevajalcev, lektorjev, oblikovalcev, novinarjev, arhitektov in drugih podobnih poklicev (ne gre za delavce v prikritih delovnih razmerjih). Sami menimo, da je potrebno razmisliti o vpeljavi minimalne urne postavke, ker s tem postavimo enotne standarde plačila, ki jih je potrebno ovrednotiti glede na zahtevnost poklica in stopnjo izobrazbe. Danes je prekarnost dirka proti dnu, ker na trgu nimamo postavljene meje za najnižje plačilo (imamo pa recimo minimalno plačo). Boste v parlamentu podprli prizadevanja za uzakonitev minimalne urne postavke?

Stranke, ki so na naše vprašanje odgovorile z DA: Solidarnost, Slovenska nacionalna stranka, Demokratična stranka upokojencev, Zedinjena Slovenija, Lista Marjana Šarca, Stranka modernega centra, Združena desnica, Zeleni Slovenije, Združena levica.

*Levica: Da, v tem mandatu smo že predlagali dvig minimalne urne postavke za študentsko delo ter pravico do nadomestila za malico in prevoz za delavce študente. Paziti pa je treba, da s tem ne bi legitimirali prikritih delovnih razmerij. Prav zato smo že 26. januarja vložili novelo ZDR-1, v kateri predlagamo spremembo definicije delovnega razmerja, tako da bi morali delodajalci redno zaposliti vse ekonomsko odvisne osebe, ki pri njih ustvarijo večino prihodkov (več kot 80 %).

*Stranka Alenke Bratušek: Da, prav bi bilo, da je minimalna urna postavka določena. Vlada, ki jo je vodila predsednica naše stranke Alenka Bratušek, je to že uzakonila pri študentskem delu.

*Pirati: Da, vendar le enotna minimalna urna postavka, ki izhaja iz zagotavljanja minimalne plače ob polni obremenitvi za preprečevanje »dumpinga«.

 

Stranke, ki niso odgovorile z da ali z ne:

*Dobra država: To je ena izmed opcij, za katero pa menimo, da bo potrebno pridobiti ustrezne strokovne podlage, da ne pride do pretiranega administrativnega uravnavanja gospodarstva, za kar se načeloma ne zavzemamo.

*Socialni demokrati: Socialni demokrati zagovarjamo ekonomsko, socialno in pravno varnost za vsako obliko dela. Tudi pri plačilu storitev pri samostojnih podjetnikih je potrebno zagotoviti minimalno višino plačilo, ki bi izhajala iz minimalne plače oziroma, v kolikor obstaja pri posamezni panogi kolektivna pogodba iz njenih določb. Ob tem pa se je potrebno zavedati, da bo v Sloveniji potrebno ustrezno ovrednotiti delo, zagotoviti ustrezno ceno dela – s tem se bo zagotovila višja raven plač zaposlenih in posledično tudi višja cena storitve oziroma prihodkov samozaposlenih oseb, kar bo neposredno izboljšalo ekonomski položaj teh oseb.

Stranka, ki je odgovorila z NE:

*Nova Slovenija: Ne, to se mora urejati v okviru socialnega dialoga.

Stranke, ki na naša vprašanja sploh niso odgovorile: Slovenska ljudska stranka, Lista Bojana Požarja, Stranka za zdravo družbo, Stranka skupaj naprej in Gospodarsko aktivna stranka.

**Stališče strank SDS in SSN je bilo zapisano za vseh 12 vprašanj, zato jih pri odgovorih na naslednja vprašanja ne bomo še enkrat navajali, njihovo stališče lahko preberete na tej povezavi.