Podpora zahtevam Sindikata poklicnega gasilstva Aerodrom Ljubljana

Spoštovani člani in članice Sindikata poklicnega gasilstva Aerodrom Ljubljana!

V času gospodarske rasti lastniki podjetij narčtujejo velike naložbe v infrastrukturo in se veselijo dobrih poslovnih rezultatov v zadnjem obdobju. Ob tem pa največkrat pozabijo na svoje zaposlene! Naložba v delavce, ki s požrtvovalnim delom in odgovornostjo sestavljajo temelj vsakega kolektiva in so glavni pogoj za dobro delovanje celotne družbe, je običajno na vrsti zadnja ali je sploh ni. Podpiramo vas v vseh vaših prizadevanjih, še posebej pomembna se nam zdi zahteva za pošteno vrednotenje dela vseh zaposlenih pri Fraport Slovenija. Sindikat prekarcev vam ob tem izreka vso podporo in vam želi veliko borbenosti pri borbi za pravice delavcev!

Srečno!