SP novinarska

LJUBLJANA, 21. novembra 2017

SPOROČILO ZA JAVNOST:  Delavke in delavci v trafikah imajo dovolj izkoriščanja

V Sindikatu prekarcev so ustanovili sekcijo delavk in delavcev v trafikah. S sekcijo napovedujejo številne akcije, s katerimi želijo uresničiti osnovni cilj, to so redna delovna razmerja v obeh prodajalskih verigah. Za dosego tega cilja bodo v prihodnjih tednih organizirali več različnih akcij opozarjanja na položaj delavcev v prekarnih oblikah. Ena od teh bo tudi organizacija shoda v decembru.

Sara Kosirnik, sekretarka Sindikata prekarcev meni, da je glavni vzrok izkoriščanja delavcev v trafikah poslovni model franšizinga, ki se ga poslužujeta oba oligopolista in se na ta način legalno izogibata spoštovanju delovnopravne zakonodaje.

Delavci so v delovnem procesu popolnoma podrejeni svojemu delodajalcu, ki jim enostransko določa delovni čas, nabor artiklov za prodajo, kar se tiče zaslužka, pa so obsojeni na milost in nemilost delodajalčevih (franšizodajalčevih) izračunov, ki mnogokrat ne temeljijo na deležu dejanske prodaje, temveč nihče ne ve, po kakšnem kriteriju so obračunani.

Delavci v trafikah torej ne uživajo nikakršne delovnopravne zaščite, izkoriščevalski model franšizinga pa jih potiska v revščino in pomanjkanje. Delavci delajo po 10 do 12 ur na dan, za svoje delo pa prejemajo plačilo, ki ne dosega praga revščine. Velika večina jih z mizernimi prihodki težko pokriva tekoče življenjske stroške, številni imajo zaradi dolga državi blokirane račune, nekateri so celo brez osnovnega zdravstvenega zavarovanja.

Marko Funkl, predsednik Sindikata prekarcev meni, da so delavke in delavci v trafikah zgolj posledica načrtne fleksibilizacije, ki s tem kaže eno hujših oblik prekarnega dela v Sloveniji. Odgovornost poleg obeh prodajalskih verig nosi predvsem Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki se tematike prekarnosti loteva le z velikimi besedami.

Funkl od Ministrstva zahteva takojšnje ukrepanje na področju inšpekcijskih nadzorov in uveljavljanja Zakona o inšpekciji dela, ki inšpektorat zavezuje, da v primeru nepravilnosti odredi delodajalcu sklenitev ustrezne pogodbe o zaposlitvi. Prav tako v Sindikatu prekarcev nemudoma zahtevajo odprtje pogajanj o problematiki bolniškega nadomestila za prekarne delavce in uzakonitvi minimalne urne postavke za zajezitev izkoriščanja delavcev v prekarnih oblikah dela. Sindikat prekarcev bo 12. decembra 2017 ob 12.00 organiziral tudi opozorilni shod prekarcev v podporo trafikantom pred Ministrstvom za delo.

S spoštovanjem,

Marko Funkl

Sara Kosirnik